Η συνεργασία μας με την rafia-dexion.gr και το προσωπικό της ήταν πολύ καλή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήρθαν στον χώρο μας αρκετές φορές μέχρι να αποφασίσουμε για την τελική μορφή του χώρου φόρτωσης - εκφόρτωσης στο καταστήμα μας και μας ''έδειξαν'' βήμα-βημα την εξέλιξη των εργασιών.